Våra tjänster

Vi fokuserar alltid på att tillgodose våra kunders krav och förväntningar.

General- och totalentreprenader

Vi åtar oss projekt som General- och totalentreprenör där vi kontinuerligt arbetar med att förbättra och utveckla vår verksamhet. Vår ambition är att hitta de mest effektiva och smarta lösningarna i varje byggentreprenad.

Vi vill att kunden upplever att vi levererar proffsigt utförda arbeten med ett långsiktigt hållbart "tänk" i alla lägen. Det är viktigt för oss att "Kundens kund", det vill säga slutkundens, krav och förväntningar tas hänsyn till.

Då våra anställda är vår viktigaste resurs jobbar vi för att alla anställda ska känna sig delaktiga och vara nöjda. Vi upprätthåller ett gott samarbete med viktiga underentreprenörer och leverantörer och är självklart certifierade enligt BF9K som är en branschspecifik standard och jämförbar med ISO 9001 samt 14001.

Bygg- och elservice

Som ramavtalsleverantör med anställda snickare och elektriker levererar vi snabb och säker bygg- och elservice. Vi har elektriker med full behörighet och snickare med lång erfarenhet.

Postadress

Akrima Bygg AB,
Arkövägen 53,
121 55 Johanneshov

Besöksadress

Vikstensvägen 33

Telefon

08-39 18 88